ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายอนุสรณ์  น้อยเมือง 5/7 1 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
2 นายอนุสรณ์  น้อยเมือง 5/7 1 05/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
3 นายสิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า 5/7 34 04/06/2014 5 4 1/2014 ราชการ ไป ร.ด.
4 นายวัศพล  สีนวล 5/7 11 04/06/2014 5 4 1/2014 ราชการ ไป ร.ด.
5 นายโชติพงษ์  วาลมนตรี 5/7 7 04/06/2014 5 4 1/2014 ราชการ ไป ร.ด.
6 นายวัชรินทร์  โสดอน 5/7 6 04/06/2014 5 4 1/2014 ราชการ ไป ร.ด.
7 นายอนุสรณ์  น้อยเมือง 5/7 1 04/06/2014 5 4 1/2014 ราชการ ไป ร.ด.
8 น.ส.กรรณิกา  เสิกภูเขียว 5/7 5 03/06/2014 2 4 1/2014 ขาด
9 นายสิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า 5/7 34 28/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
10 น.ส.รัชนีกาญจน์  สังข์ทอง 5/7 8 28/05/2014 5 3 1/2014 ลา
11 น.ส.รัชนีกาญจน์  สังข์ทอง 5/7 8 30/11/-0001 2 3 1/2014 ลา
12 น.ส.รัชนีกาญจน์  สังข์ทอง 5/7 8 30/11/-0001 1 3 1/2014 ลา
13 นายสิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า 5/7 34 28/05/2014 3 2 1/2014 ลา
14 นายวัศพล  สีนวล 5/7 11 28/05/2014 3 2 1/2014 ขาด
15 นายสิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า 5/7 34 28/05/2014 5 2 1/2014 ลา
16 นายวัศพล  สีนวล 5/7 11 28/05/2014 5 2 1/2014 ขาด
17 นายสิริพงษ์  เพชรเมืองเก่า 5/7 34 22/05/2014 5 2 1/2014 ลา
18 นายวัศพล  สีนวล 5/7 11 22/05/2014 5 2 1/2014 ขาด
พิมพ์