ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 ด.ช.คุณาธิป  กุดจอมศรี 2/10 46 18/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
2 ด.ช.ธีรศักดิ์  วงษ์คำสิงห์ 2/10 44 18/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
3 ด.ช.ไชยนันท์  ประวัง 2/10 23 18/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
4 ด.ช.พีรณัฐ  สมตัว 2/10 21 18/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
5 ด.ช.คุณาธิป  กุดจอมศรี 2/10 46 13/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
6 ด.ช.ธีรศักดิ์  วงษ์คำสิงห์ 2/10 44 13/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
7 ด.ช.พีรณัฐ  สมตัว 2/10 21 13/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
8 ด.ช.ธีรศักดิ์  วงษ์คำสิงห์ 2/10 44 16/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
9 ด.ช.วุฒิพงษ์  ละลี 2/10 35 16/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
10 ด.ช.ธีรพงศ์  หล้าบ้านโพน 2/10 26 16/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
11 ด.ช.ไชยนันท์  ประวัง 2/10 23 16/06/2014 6 6 1/2014 ขาด
12 ด.ช.ธีรศักดิ์  วงษ์คำสิงห์ 2/10 44 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
13 ด.ช.พีรณัฐ  สมตัว 2/10 21 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
14 ด.ช.ธนากรณ์  คำพุด 2/10 50 06/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
15 ด.ช.คุณาธิป  กุดจอมศรี 2/10 46 06/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
16 ด.ช.ธีรศักดิ์  วงษ์คำสิงห์ 2/10 44 06/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
17 ด.ช.พีรณัฐ  สมตัว 2/10 21 06/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
18 ด.ช.คุณาธิป  กุดจอมศรี 2/10 46 02/06/2014 6 4 1/2014 ขาด
19 ด.ช.ธีรศักดิ์  วงษ์คำสิงห์ 2/10 44 30/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
20 ด.ญ.ปิยาพัชร  สีอุตตะ 2/10 15 30/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
21 ด.ช.คุณาธิป  กุดจอมศรี 2/10 46 30/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
22 ด.ช.สุรพัศ  หนูมั่น 2/10 3 29/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
23 ด.ช.ธราดล  มาลาสี 2/10 39 27/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
24 ด.ช.ชัยณวัฒน์  จำวัน 2/10 30 27/05/2014 6 3 1/2014 ขาด
25 ด.ช.วัชรพล  วัดผลัด 2/10 9 27/05/2014 6 2 1/2014 ขาด
พิมพ์