ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายอนันตชัย  กรึงพุทธา 5/4 1 05/06/2014 6 4 1/2014 ราชการ
2 น.ส.ศิวะลักษณ์  เสพรม 5/4 28 29/05/2014 1 3 1/2014 ราชการ
พิมพ์