ระบบติดตามนักเรียน

ระบบติดตามนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แสดงผลการเข้าเรียนนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันที่ ชั่วโมง สัปดาห์ ปี สถานะ หมายเหตุ
1 นายพงศ์ปณต  ใจดี 6/3 42 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
2 นายเทวินทร์  แพ่งศรีสาร 6/3 29 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
3 นายสุทธิศักดิ์  สุระเสน 6/3 28 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
4 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
5 น.ส.พรไพลิน  พันซ้าย 6/3 5 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
6 นายกานต์ณพงษ์  สุทธิวรารัฐกานต์ 6/3 4 04/07/2014 5 8 1/2014 ขาด
7 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 26/06/2014 5 7 1/2014 ขาด
8 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด ออก
9 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 26/06/2014 4 7 1/2014 ขาด
10 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 26/06/2014 3 7 1/2014 ขาด ออก
11 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 26/06/2014 3 7 1/2014 ขาด
12 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 20/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
13 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 19/06/2014 4 6 1/2014 ขาด ออก
14 นายสุทธิศักดิ์  สุระเสน 6/3 28 19/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
15 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 19/06/2014 4 6 1/2014 ขาด
16 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด ออก
17 นายสุทธิศักดิ์  สุระเสน 6/3 28 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
18 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 19/06/2014 3 6 1/2014 ขาด
19 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 18/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
20 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 18/06/2014 5 6 1/2014 ขาด
21 นายเพิ่มทรัพย์  ศรีม่วง 6/3 21 13/06/2014 5 5 1/2014 ขาด
22 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 12/06/2014 4 5 1/2014 ขาด ออก
23 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 12/06/2014 3 5 1/2014 ขาด ออก
24 นายกิตติพงษ์  คำนึง 6/3 45 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
25 นายมานะชัย  กัญญาโภค 6/3 44 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
26 นายสุรชาติ  วรรณโคตร 6/3 43 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
27 นายคมกฤษ  พรมจันทร์ 6/3 41 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
28 นายภานุวัฒน์  นาคูณ 6/3 40 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
29 นายธนกร  มิชำนาญ 6/3 36 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
30 นายชินพัฒน์  แทนวิสุทธิ์ 6/3 34 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
31 นายสหรัฐ  ทวีผ่อง 6/3 33 09/06/2014 6 5 1/2014 ขาด
32 นายสุทธิศักดิ์  สุระเสน 6/3 28 06/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
33 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 06/06/2014 3 4 1/2014 ขาด
34 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 05/06/2014 4 4 1/2014 ขาด ออก
35 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 05/06/2014 3 4 1/2014 ขาด ออก
36 นายเพิ่มทรัพย์  ศรีม่วง 6/3 21 04/06/2014 5 4 1/2014 ขาด
37 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 30/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
38 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 30/11/-0001 5 3 1/2014 ขาด
39 น.ส.กัญจนา  ศรีมงคล 6/3 14 30/11/-0001 5 3 1/2014 ขาด
40 นายรุ่งอรุณ  เจริญผล 6/3 17 30/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
41 น.ส.กัญจนา  ศรีมงคล 6/3 14 30/05/2014 3 3 1/2014 ขาด
42 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 29/05/2014 4 3 1/2014 ขาด ออก
43 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 29/05/2014 3 3 1/2014 ขาด ออก
44 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 28/05/2014 5 2 1/2014 ขาด
45 น.ส.สิรินยา  คูคานนอก 6/3 37 28/05/2014 5 3 1/2014 ขาด
พิมพ์